Zememerač - geodetické práce

Kontakty

Zememerač s.r.o. (Sídlo firmy)

Veľký Grob 240
925 27
IČO: 44530234
IČ DPH: SK 2022743261
konateľ : Ing. Robert Lantaj
Mobil: 0905423383
robert.lantaj@gmail.com


Zememerač s.r.o.  ( pobočka Bratislava)

Lucia Nováková- Riaditeľ marketingu
Jungmannova 1150/2
851 01Bratislava
Mobil: 0944300239
novakova.tangis@gmail.com

Pre súkromné osoby vyhotovujeme najmä:

Vyhotovovanie geometrických plánov
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Rozdelenie pozemkov
Zameranie stavieb

Zameranie do digitálnej mapy

Adresný bod

Vytýčenie stavby podľa projektovej dokumentácie

Zameranie a vyhotovenie geodetických prác potrebných pe kolaudáciu
Vytýčenie stavieb
Identifikácia pozemkov
Kontrolné merania

–––––––––––––––––––––––––––––––-
Vytyčovanie stavebných objektov
Porealizačné zameranie stavieb
Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
Polohopisné a výškopisné  plány
Zameranie a spracovanie podzemných a nadzemných vedení
Digitalizácia mapových podkladov

Poradenstvo zdarma
Vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností

-všetko potrebné-ak ste si to tu nenašli-radi zodpovieme

Zememerač s.r.o - geodetické práce Objednávací formulár Geodetická technika a software Galéria Geodetické služby Kataster nehnuteľností Investičná výstavbaBanskomeračské práce Referencie - geodetické práce Súkromné osoby Firemné zákazky