Zememerač - geodetické práce

Kontakty

Zememerač s.r.o. (Sídlo firmy)

Veľký Grob 240
925 27
IČO: 44530234
IČ DPH: SK 2022743261
konateľ : Ing. Robert Lantaj
Mobil: 0905423383
robert.lantaj@gmail.com


Zememerač s.r.o.  ( pobočka Bratislava)

Lucia Nováková- Riaditeľ marketingu
Jungmannova 1150/2
851 01Bratislava
Mobil: 0944300239
novakova.tangis@gmail.com

Pre súkromné osoby vyhotovujeme najmä:

Vyhotovovanie geometrických plánov
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Rozdelenie pozemkov
Zameranie stavieb
Vytýčenie stavieb
Identifikácia pozemkov
Kontrolné merania

–––––––––––––––––––––––––––––––-
Vytyčovanie stavebných objektov
Porealizačné zameranie stavieb
Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
Polohopisné a výškopisné  plány
Zameranie a spracovanie podzemných a nadzemných vedení
Digitalizácia mapových podkladov

Poradenstvo
Vyhľadávanie údajov z katastra nehnuteľností

 

Výber realizácií objednávok súkromných osôb.

1/ Gp na zameranie domu 1328/1 k.ú. Veľký Grob

2/ Polohopisné a výškopisné zameranie pozemku p.č. 2376/2 k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava

3/ GP na oddelenie pozemku p.č. 281/1-2 k.ú. Chorvátsky Grob

4/ GP na zameranie chaty p.č. 412, 413 k.ú. Devín

5/ GP na zameranie stavby p.č.ku kolaudácii k.ú. Senec

6/ GP na zameranie rozost.stavby p.č. 157/3 k.ú. Veľký Grob

7/ GP na oddelenie pozemku k.u. Reca p.č. 449/4 k.ú. Reca

8/ GP na oddelenie pozemku p.č. k.ú. Boldog

9/ Vytýčenie hraníc pozemku p.č. 5400/1 k.ú. Senec

10/ GP na zameranie prístavby p.č. 533/3 k.ú. Cataj

11/ GP na zameranie domu p.č.426/5 pk.ú. Bernolákovo

12/ GP na zriadenie vecného bremena na p.č. 104/30 k.ú. Malý Biel

13/ GP na zameranie stavieb ku kolaudácii k.ú. Malý Biel

14/ GP na zameranie domu p.č.ku kolaudácii k.ú. Veľký Grob

15/  GP na oddelenie pozemkov v areáli PD Rovinka

16/ GP na zameranie domu ku kolaudácii k.ú. Bratislava

17/ GP na oddelenie pozemku p.č. 2255/28 k.ú. Senec (Sln.jaz.)

18/ Vytýčenie hraníc p.č. 340/1-2k.ú. Reca

19/  GP na obnovenie časti pôvodnej celej parcely k.ú.Nová Lipnica parcely č. 184 a vytýčenie hraníc

20/  GP na obnovenie časti pôvodnej parcely č. 184 k.ú. Nová Lipnica

21/  GP na zameranie stavby ku kolaudácii p.č. 53/2 k.ú. N.Lipnica

22/ GP na obnovu hraníc časti pôvodnej parcely č.1598 k.ú. Senec

23/ GP na určenie vlastníctva k pozemkom p.č. 137, 138 k.ú. Senec

24/ GP na oddelenie pozemku p.č. 2485/1 k.ú. Senec (Sln.jaz.-juh Valihora)

25/ Zameranie dažďovej kanalizácie k. ú. Senec

26/ GP na oddelenie pozemku p.č. 1211/2 okolo garáže k.ú. Senec

27/ Polohopisný a výškopisný plán p.č.25/21-22, 25/44-45 k.ú. Malý Biel

28/ GP na zameranie rozost. stavby p.č.25/21-22, 25/44-45 k.ú.Malý Biel

29/ GP na oddelenie pozemku p.č. 25/22 k.ú. Malý Biel

30/ GP na oddelenie pozemkov p.č.547/3 k.ú. Veľký Grob

31/ GP na oddelenie pozemkov p.č. 2587/14-17 k.ú. Senec – Slnečné jazerá – juh

32/ GP na oddelenie pozemku   k.ú. Brusno – Elektrovod Holding, a.s.

Zememerač s.r.o - geodetické práce Objednávací formulár Geodetická technika a software Galéria Geodetické služby Kataster nehnuteľností Investičná výstavbaBanskomeračské práce Referencie - geodetické práce Súkromné osoby Firemné zákazky