Zememerač - geodetické práce


Kontakty

Zememerač s.r.o. (Sídlo firmy)

Veľký Grob 240
925 27
IČO: 44530234
IČ DPH: SK 2022743261
konateľ : Ing. Robert Lantaj
Mobil: 0905423383
robert.lantaj@gmail.com


Zememerač s.r.o.  ( pobočka Bratislava)

Lucia Nováková- Riaditeľ marketingu
Jungmannova 1150/2
851 01Bratislava
Mobil: 0944300239
novakova.tangis@gmail.com

Investičná výstavba


Vytyčovanie stavebných objektov
Porealizačné zameranie stavieb
Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
Polohopisné a výškopisné  plány
Zameranie a spracovanie  pozdĺžnych a priečnych profilov s výstupmi v požadovanom formáte
Zameranie a spracovanie podzemných a nadzemných vedení
Digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov
Spracovanie a vyhotovenie komplexnej geodetickej dokumentácie k jednotlivým prácam - konečné výstupy práce v požadovanom formáte
Účelové mapy veľkých mierok
Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh
Topografické práce
Budovanie bodových polí
Digitalizácia mapových podkladov

 
Zememerač s.r.o - geodetické práce Objednávací formulár Geodetická technika a software Galéria Geodetické služby Kataster nehnuteľností Investičná výstavbaBanskomeračské práce Referencie - geodetické práce Súkromné osoby Firemné zákazky