Zememerač - geodetické práce

Kontakty

Zememerač s.r.o. (Sídlo firmy)

Veľký Grob 240
925 27
IČO: 44530234
IČ DPH: SK 2022743261
konateľ : Ing. Robert Lantaj
Mobil: 0905423383
robert.lantaj@gmail.com


Zememerač s.r.o.  ( pobočka Bratislava)

Lucia Nováková- Riaditeľ marketingu
Jungmannova 1150/2
851 01Bratislava
Mobil: 0944300239
novakova.tangis@gmail.com

Geometrický plán náhľad

Geometrický plán náhľad

geometrický plán

geometrický plán

Služby v oblasti katastra nehnuteľností

 

Vyhotovovanie geometrických plánov
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Rozdelenie pozemkov
Zameranie stavieb
Vytýčenie stavieb
Budovanie bodových polí
Identifikácia pozemkov
Kontrolné merania

Zameranie stavieb ku kolaudácii

Zameranie rozostavených stavieb

Zameranie stavieb pre projektovú dokumentáciuGP_grafika 5

Spracovanie a overovanie ROEP

Zememerač s.r.o - geodetické práce Objednávací formulár Geodetická technika a software Galéria Geodetické služby Kataster nehnuteľností Investičná výstavbaBanskomeračské práce Referencie - geodetické práce Súkromné osoby Firemné zákazky