Zememerač - geodetické práce

Kontakty

Zememerač s.r.o. (Sídlo firmy)

Veľký Grob 240
925 27
IČO: 44530234
IČ DPH: SK 2022743261
konateľ : Ing. Robert Lantaj
Mobil: 0905423383
robert.lantaj@gmail.com


Zememerač s.r.o.  ( pobočka Bratislava)

Lucia Nováková- Riaditeľ marketingu
Jungmannova 1150/2
851 01Bratislava
Mobil: 0944300239
novakova.tangis@gmail.com

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Investičná výstavba

Vytyčovanie stavebných objektov
Porealizačné zameranie stavieb
Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
Polohopisné a výškopisné  plány
Zameranie a spracovanie  pozdĺžnych a priečnych profilov s výstupmi v požadovanom formáte
Zameranie a spracovanie podzemných a nadzemných vedení
Digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov
Spracovanie a vyhotovenie komplexnej geodetickej dokumentácie k jednotlivým prácam – konečné výstupy práce v požadovanom formáte
Účelové mapy veľkých mierok
Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh
Topografické práce
Budovanie bodových polí
Digitalizácia mapových podkladov

 

 

 

Zememerač s.r.o - geodetické práce Objednávací formulár Geodetická technika a software Galéria Geodetické služby Kataster nehnuteľností Investičná výstavbaBanskomeračské práce Referencie - geodetické práce Súkromné osoby Firemné zákazky