Zememerač - geodetické práce


Kontakty

Zememerač s.r.o. (Sídlo firmy)

Veľký Grob 240
925 27
IČO: 44530234
IČ DPH: SK 2022743261
konateľ : Ing. Robert Lantaj
Mobil: 0905423383
robert.lantaj@gmail.com


Zememerač s.r.o.  ( pobočka Bratislava)

Lucia Nováková- Riaditeľ marketingu
Jungmannova 1150/2
851 01Bratislava
Mobil: 0944300239
novakova.tangis@gmail.com

Výber prác
oblasť inžinierska geodézia:

1/Porealizačné zameranie 1 x 400kV vedenia č. 404 ( p.b. 105 RV+ 16 )- Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olši
Objednávateľ: Elektrovod Holding a.s.


2/Zameranie pozdĺžneho profilu na 400kV vedení V 406 Varín- Liptovská Mara, v úseku od p.b.č. 58 Liptovská Mara po p.b.č. 123.
Objednávateľ: Elektrovod Holding a.s.


3/ Porealizačné zameranie 110kV vedenia R Varín - TR Teplička nad Váhom
Objednávateľ: Elektroenergetické montáže, a.s.,


4/ Porealizačné zameranie preložky VVN 110kV č. 560 ( Hodolany - Lutín )
Objednávateľ: Elektrovod Holding a.s


5/Zameranie pozdĺžneho profilu 110kV vedenia č. 575, v úseku 59-60 križovanie s novobudovaným mostom. Miesto zamerania : Silnice ( cesta) 1/57 Semetín- Bystřička - Česká republika Objednávateľ: Elektrovod Holding a.s.


6/.Porealizačné zameranie vodovodu, Stavebná lokalita Senec- východ Trnavská- Boldocká Objednávateľ: Zoltán Szabó,


7Mameranie skuročného vyhotovenia stavby- elektrických NN rozvodov. Stavebná lokalita Senec,Objednávateľ: Elspot- Spót Zoltán, Senec,


8/Zameranie skutočného vyhotovenia stavby- elektrických NN rozvodov, , Miesto stavby: Veľký Biel- lokalita Pod kostolom
Objednávateľ: Elspot- Spót Zoltán. Senec,


9/.Zameranie skutočného vyhotovenia stavby- NN káblového vedenia, Stavebná lokalita Nová Dedinka, Objednávateľ: Elspot- Spót Zoltán, Senec,


10/.Zameranie skutočného vyhotovenia Stavby- elektrických NN rozvodov, Miesto stavby: Svätoplukova ul. č. 25-35, Senec Objednávateľ: SBDO


11/ Zameranie 110kV vedenia č. 7854 Teplička nad Váhom- Tepláreň Žilina, Miesto stavby : Mojš, Teplička nad Váhom Objednávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s


13
/ Zameranie skutočného vyhotovenia stavby- NN káblového vedenia, Stavebná lokalita Nová Dedinka, Objednávateľ: Elspot- Spót Zoltán, Senec,


14/ Porealizačné zameranie prekládky vedenia VVN 220 kV ( Bystričany- Sučany)
Objednávateľ: Elcon Bratislava a.s.


15/ Polohopisné a výškopisné zameranie, lokalita: TR 220/110kV Medzibrod, Objednávateľ: Elektrovod Holding , a.s.,


16/ Zameranie skutočného vyhotovenia stavby - NN prípojky, Miesto stavby: Mierové nám. Senec, Objednávateľ: Topor- Kvál, s.r.o


17/ Zameranie skutočného vyhotovenia stavby- vodovodu, Stavebná lokalita pri PD Nová Dedinka, Objednávateľ: Obecný úrad Nová Dedinka


18/ Polohopisné a výškopisné zameranie, lokalita: TR 110/22 kV Štúrovo,
Objednávateľ: Elektrovod Holding., a.s.,


19/ Zameranie  pozdlzneho profilu pre vedenie 494 v useku 119,120,121, 600m a by pass pri ruzomberku 81b1 b2 107 500m a spracovanie vo formate A3
Objednávateľ:  Elektrovod Holding a.s.


20/ Zhotovenie geometrických plánov na určenie vlastníckych práv k pozemkom okolo a pod bytovými domami v k.ú. Rovinka, v zmysle Zmluvy o dielo, podpísanej dňa 05.02.2010 Objednávateľ:  Spoločenstvo Rovinka21/ Zameranie pozdĺžneho vedenia VVN pre stavbu: Rychlostní silnice R55, SO 401 Přeložka vedení VVN v km 1,1: p.b.č. 21-42 a č. 1 na akcii Sokolnice - Hrušovany: Objednávateľ:  Elektrovod Holding, a.s.,organizačná složka BRNO


22/ Meranie ropzpätí na vedení VE Madunice - Slovakofarma Hlohovec EDWIN s.r.o.


23/ Zameranie stožiarov na VVN vedení č. 7211 (Oravský Podzámok)ELCON BRATISLAVA a.s.


24/  Zameranie stožiarov č. 31-38 na VVN vedení č.7211 (Oravský  Podzámok) ELCON BRATISLAVA a.s.


25/  Vytýčenie a zameranie stožiarov v k.u. Novaky ELCON BRATISLAVA a.s.


26/  Zameranie NN prípojky na Námestí 1. mája v Senci ELSPOT - Špót Zoltán


27/  Zameranie NN káblového vedenia k.ú. Nová Ves pri Dunaji ELSPOT - Špót Zoltán


28/  Veľký Biel (pri kostole) Zameranie NN prípojky v k.ú.  ELSPOT - Špót Zoltán


29/ Zameranie NN prípojky k.ú. Senec (za tehelňou) ELSPOT - Špót Zoltán 


30/ Zameranie NN prípojky k.ú. Nová Ves pri Dunaji ElSPOT -Špót Zoltán


31/  Hurbanova Ves Zameranie trafostanice k.ú. Senec ELSPOT - Špót Zoltán


Zememerač s.r.o - geodetické práce Objednávací formulár Geodetická technika a software Galéria Geodetické služby Kataster nehnuteľností Investičná výstavbaBanskomeračské práce Referencie - geodetické práce Súkromné osoby Firemné zákazky